woensdag 19 juni 2019

Testje vademecum (methode Matrix) wiskunde 2de graad

Testje vademecum (methode Matrix) wiskunde 2de graad :
 Wat ken en kan ik, en waar moet ik nog aan werken.
Getallenleer
SOORTEN GETALLEN

N is de verzameling van...Natuurlijke getallen
Z is de verzameling van...Gehele getallen
Q is de verzameling van...Rationele getallen

RATIONALE GETALLEN IN VERSCHILLENDE GEDAANTEN
*Je kunt een rationaal getal schrijven als
-een...Verhouding
-een...Breuk
 
Een rationaal getal kan verschillende gedaanten aannemen
-als...Deel van een  geheel     bv 2/5 van een bedrag
-als...Grootheid                                    2 op de 5 leerlingen
-als...Procent                                    40 % korting
-als...Bedrag                                 
-als...Kans 

*De wetenschappelijke schrijfwijze van een getal is een ...product van twee factoren.
-De eerste factor is een ....decimaal getal met één cijfer verschillend van...0 voor de komma.
-De tweede factor is een ....macht van 10.
De ......opgeloste schrijfwijze van het getal is de notatie van het getal zonder macht van 10.

*In een verhouding vergelijk je twee getallen door ze als....Breuk te schrijven.
De verhouding tussen twee getallen geeft aan hoe het het ene getal tot het andere staat.
*Een evenredigheid is een gelijkheid van.....Termen
a/b=c/d
...A is de eerste term
...C is de derde term
a en d noem je de ....Uiterste termen
b en c noem je de ....binnenste termen
Hoofdeigenschap van evenredigheid:
Je bekomt een evenredigheid ALS EN SCLECHTS ALS het product van de ...uiterste termen gelijk is aan het product van de ....binnenste termen. De kruisproducten zijn...gelijk
EVENREDIGE GROOTHEDEN
*Recht evenredige grootheden
Een grootheid is .......een deel van een geheel
.....breuken , .....procenten en ......bedragen zijn grootheden
Twee grootheden zijn recht evenredig als er bij een toename van de ene grootheid een ......gelijke toename is bij de andere......grootheid
Bij recht evenredige grootheden is het quotiënt van de overeenkomstige maatgetallen (verschillend van 0)......constant
Hoe noem je deze constante? .... Wat is het teken voor deze constante?....een rechte lijn die doorloopt van het begin
Hoeveel evenredigheidsfactoren kun je voor elke recht evenredige verhouding berekenen? ... 2
Schrijf de formule voor het berekenen van deze evenredigheidsfactoren op.
20/10=10/x
Bij recht evenredige groodheden is de grafiek een.......doorlopende rechte lijn
*Omgekeerd evenredige grootheden
 Wanneer zijn twee grootheden omgekeerd evenredig? Als de afname van de ene grootheid overeen komt met de afname van de andere.
Bij omgekeerd evenredige grootheden is het....product. van de overeenkomstige maatgetallen steeds gelijk (constant).
Bij omgekeerd evenredige grootheden is de grafiek een.......hyperbool
*Vraagsrukken met recht of omgekeerd evenredige grootheden oplossen in 6 stappen
1. Lees aandachtig. Welke 2 soorten gegevens moet je onderstrepen?
De nuttige informatie en het gevraagde.
2. De grootheden moet je nu noteren in een..... Tabel.
3. Nu moet je de cijfers hierin invullen en iets voorstellen door x te schrijven. Wat stelt x hier voor?
X stelt het gevraagde voor.
4. Zijn de grootheden recht of omgekeerd evenredig?
   -bij de recht evenredige grootheden zijn de ...quotiënten gelijk
   -bij de omgekeerd evenredige grootheden zijn de ....producten gelijk
5. Los bekomen vergelijking op en controleer je antwoord.
6.Formuleer in antwoordzin.
Gelijkvormigheid
*De schaal is ......Een verhouding van de werkelijke lengte en de op kaart gebrachte lengte.
*Gelijkvormige figuren
Wat betekent dit:  driehoek ABC ~ driehoek DEF
                              ...............is gelijkvormig
Twee veelhoeken zijn gelijk als de overeenkomstige ......hoeken even groot zijn , en de lengte van de overeenkomstige .....zijden evenredig zijn.
De constant f is hier een .........evenredigheidsfactor

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Werkboekje rond al hadj

Klik op deze link voor een boekje rond al hadj (Engels):    https://app.box.com/s/l8igiu47dkiywzymettoofkhnjxc26zm